12 maja – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych

„Niewiele zawodów ma tak oczywisty cel pracy, jak zawód pielęgniarki, położnej.
To zawody szczególne, które mają głęboki sens filozoficzny, społeczny i moralny.
Bo kiedy ludzie cierpią, kiedy cierpi człowiek, potrzebny jest drugi człowiek przy cierpiącym…”
– Jan Paweł II

Dziś bardzo ważny dzień w kalendarzu – Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych – święto, które jest okazją do szczególnego podkreślenia ważnej, trudnej i bardzo odpowiedzialnej roli, jaką ta grupa zawodowa pełni w systemie ochrony zdrowia, będąc jego niezbędnym elementem.

W tym szczególnym dniu wszystkim Pielęgniarkom, Pielęgniarzom i Położnym składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, sukcesów i radości w życiu osobistym i zawodowym.
❤ Nasze myśli kierujemy dziś szczególnie do całego środowiska pielęgniarskiego naszego zakładu. Życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy a uśmiech i wdzięczność pacjentów oraz ich rodzin niech zawsze towarzyszy Wam w tej trudnej służbie. Jesteśmy Wam wdzięczni z całego serca za obecność i za to, że wytrwale i z troską towarzyszycie wszystkim w zdrowiu i w chorobie. Dziękujemy! 👏🫶