BIP

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Curynie powstał w ramach Programu Rewitalizacji Obszarów Zdegradowanych w Gminie Wisznice. Projekt ten był współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Wykonawcą tej inwestycji była firma Dach Styl s.c. Smoliński M., Bober P.

Na samym początku Gmina Wisznice zakupiła zdegradowany budynek w Curynie (odkupienie budynku w końcowej fazie budowy, przejętego przez firmę budowlaną od niewypłacalnego właściciela) oraz go zaadoptowała na potrzeby zakładu opiekuńczo-leczniczego, w tym przeprowadziła prace remontowo-budowlane w zakresie dostosowującym infrastrukturę do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Ponadto zakupione zostało wyposażenie, w tym sprzęt medyczny niezbędny do prawidłowego funkcjonowania 73 miejsc opieki stacjonarnej.

W listopadzie 2021 roku nastąpiło uruchomienie Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Curynie.

Zapraszamy do obejrzenia krótkich filmów z budowy, remontu i wykończenia zakładu:

  1. Film z dnia 8 maja 2020 roku – Biper TV -> https://www.youtube.com/watch?v=2SbduXOAJmc
  2. Film z dnia 11 czerwca 2020 roku – Biała24 TV -> https://www.youtube.com/watch?v=QOqc7hk79BM
  3. Film z dnia 21 sierpnia 2020 roku – Biała24 TV -> https://www.youtube.com/watch?v=W_-AQp1Enac
  4. Film z dnia 9 lutego 2021 roku – Biała24 TV -> https://www.youtube.com/watch?v=y9RiiMnkI5E
  5. Film z dnia 15 marca 2021 roku – Biper TV -> https://www.youtube.com/watch?v=_Y5iQjpCqiU

Zapraszamy również do zapoznania się z udostępnianymi w tamtym okresie postami Gminy Wisznice:

  1. Post z dnia 5 czerwca 2020 roku -> https://www.facebook.com/wisznice/posts/pfbid0376ePxN5gfeUCLATvSNaBBw9mYZVmz7sidGhyPo8Ez6cGqNHx3t6q9RpKjF2w5imSl
  2. Post z dnia 14 lipca 2020 roku -> https://www.facebook.com/wisznice/posts/pfbid02az3km6c5FmVpHWrbSYkCKoU5eAYdGYyrd2qzU4f1MXi3dTe6btQMx1PimhUCRt1sl
  3. Post z dnia 11 lutego 2021 roku -> https://www.facebook.com/wisznice/posts/pfbid0JPFdRbm8BPXarbzU8ApzcTs26oGiSC977dTw16PoC8GNc38Qzrru7hZCT9mokF7dl
  4. Post z dnia 16 marca 2021 roku -> https://www.facebook.com/wisznice/posts/pfbid0PEoAJ5U7WvCPTdKcHQfKqJRhpr2XN7o5cMj9Gh6HPK23xhFYT6hKUUGd8yfZbf8Ul

Zdjęcia UG Wisznice: