BIP

Zakres udzielanych świadczeń obejmuje: świadczenia udzielane przez lekarza, pielęgniarkę, psychologa, rehabilitację, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne, leczenie dietetyczne, zaopatrzenie w leki i wyroby medyczne – zlecone przez lekarza, zapewnienie niezbędnych konsultacji specjalistycznych, zleconych badan, edukację i poradnictwo zdrowotne, zapewnienie zleconego transportu.

W naszej placówce zatrudnione są osoby z wieloletnim doświadczeniem. Dzięki posiadanej praktyce i profesjonalnemu podejściu macie Państwo gwarancję, że bliskie Wam osoby są w najlepszych rękach. Obok profesjonalnie przygotowanej kadry lekarskiej, pielęgniarskiej i opiekunów medycznych zapewniamy opiekę fizjoterapeutyczną, psychologiczną, terapeuty zajęciowego, logopedy jak i możliwość kontaktu z kapłanem.

Na terenie budynku znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, stołówka oraz świetlica z telewizorem, podręczną biblioteką i wygodną kanapą do odpoczynku. W naszej placówce znajduje się również kaplica, w której organizowane są Msze Święte dla pacjentów.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i urządzeniami ułatwiającymi transport oraz toaletę osób leżących. Nasi podopieczni otrzymują posiłki z utrzymaniem diety dostosowanej do rodzaju schorzenia.