BIP

Oferta skierowana jest do osób przewlekle chorych, wymagających całodobowej opieki.

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO – LECZNICZY

ZOL jest zakładem udzielającym całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresem pielęgnację i rehabilitację osób które przebyły ostrą fazę leczenia szpitalnego, mają ukończony proces diagnozowania, leczenia operacyjnego lub intensywnego leczenia zachowawczego, jednak nie wymagają dalszej hospitalizacji, a ze względy na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym potrzebują stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji. Zakład jest niepubliczną instytucją posiadającą kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

HOSPICJUM STACJONARNE

W Hospicjum stacjonarnym sprawowana jest całodobowa opieka nad pacjentami chorującymi na nieuleczalne, postępujące choroby w końcowym okresie życia. Zadaniem opieki w hospicjum stacjonarnym jest poprawienie jakości życia chorych terminalnie oraz ich rodzin. Odbywa się to poprzez właściwą pielęgnację, zwalczanie bólu, łagodzenie cierpień psychicznych, duchowych, pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych.

Chory przebywający w hospicjum nie ponosi żadnej odpłatności, gdyż świadczenia w całości finansowane są przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Zakład opiekuńczo-leczniczy w Curynie zapewnia kompleksową opiekę dostosowaną do stanu zdrowia. Pacjentami opiekuje się wysoko wyspecjalizowana kadra: lekarze, pielęgniarki, opiekunowie, rehabilitanci, psychologowie i terapeuci.

Zarówno ZOL jak i cały budynek jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Pacjenci przebywają w dobrze wyposażonych pokojach z węzłem sanitarnym. W placówce posiadamy pokoje 2, 3 i jedną salę 4-osobową, w każdym pokoju znajduje się łazienka. W placówce dostępnych jest 57 miejsc w zakładzie opiekuńczo-leczniczym oraz 16 miejsc w hospicjum stacjonarnym.

Na terenie budynku znajduje się sala rehabilitacyjna wyposażona w wysokiej klasy sprzęt rehabilitacyjny, stołówka oraz świetlica z telewizorem, podręczną biblioteką i wygodną kanapą do odpoczynku. W naszej placówce znajduje się również kaplica, w której organizowane są Msze Święte dla pacjentów.

Dysponujemy profesjonalnym sprzętem medycznym i urządzeniami ułatwiającymi transport oraz toaletę osób leżących m.in.:

  • sprzęt zapobiegający powstawaniu odleżyn
  • łóżka z regulacją wysokości
  • materace przeciw odleżynowe
  • inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu, pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, gleukometry
  • sprzęt rehabilitacyjny
  • EKG

Nasi podopieczni otrzymują posiłki z utrzymaniem diety dostosowanej do rodzaju schorzenia.

Celem naszego Zakładu jest pomoc pacjentowi i jego rodzinie w tej trudnej sytuacji. Dlatego z pełnym zaufaniem możecie Państwo powierzyć nam członka swojej rodziny, a my dołożymy wszelkich starań, aby stworzyć mu ciepłą i przyjazną atmosferę. Naszym pacjentom zapewniamy troskliwą i profesjonalną całodobową opiekę lekarską i pielęgniarską, leczenie farmakologiczne i rehabilitację chorób narządu ruchu. Pacjentowi i jego rodzinie udzielamy fachowych porad potrzebnych do radzenia sobie z problemem niepełnosprawności. Pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego korzystają z konsultacji lekarzy specjalistów.