21 lutego – Międzynarodowy Dzień Psychologa

🔎 Za datę uznania psychologii jako samodzielnej nauki empirycznej uznaje się rok 1879, kiedy to prof. Wilhelm Wundt założył na Uniwersytecie Lipskim pierwsze w Europie laboratorium psychologiczne.

🙌 Psychologowie diagnozują, opiniują, udzielają wsparcia, prowadzą terapie oraz edukują. Pracują w różnych obszarach społecznych, między innymi w służbie zdrowia, oświacie, służbach mundurowych, sądownictwie czy sporcie.

💐 Z okazji Międzynarodowego Dnia Psychologa wszystkim psychologom a w szczególności naszej psycholog Monice, życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wiele radości z pomagania innym! Niech każdy dzień przynosi nowe pomysły, inspiracje, wyzwania i odkrycia. ✨